Ο δικός σου χώρος και οι δικοί σου άνθρωποι σε σχέση με την εξέλιξη και επιτυχία σου ως Συγγραφέας.


Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για κάτι πολύ απλό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την/τον συγγραφέα που κρύβεις μέσα σου.