Προσωπική Εξομολόγηση: Ό,τι Πολυτιμότερο Έχω Ως Άνθρωπος, Γυναίκα, Μητέρα & Συγγραφέας, Σου Το Ε