Γιατί ο πρωταγωνιστής πρέπει να ακούγεται, σκέφτεται και αντιδρά, διαφορετικά από τους άλλους ήρωες.