Τί Είναι Σωστό; Να Γράφεις Διαφορετικά Είδη Βιβλίων Ή Να Εστιαστείς Μόνο Σε Μια Κατηγορία Βιβλίων; Η


Είναι καλό να γράφεις πολλά και διαφορετικά είδη βιβλίων... ή είναι προτιμότερο να γράφεις μόνο ένα είδος και να εστιαστείς αποκλειστικά και μόνο σε αυτό.