Από την αρχική έμπνευση... ως τις λεπτομέρειες συγγραφής ενός καταπληκτικού Μυθιστορήματος!