Πώς Μπορούμε Να Γράψουμε Καλά Για Ένα Αντικείμενο Που Παίζει Σημαντικό Ρόλο Για Την Πλοκή Ενός Μυθισ


δημιουργική γραφή Μαρια Γούσιου

Πολλές φορές ένα αντικείμενο (ή πολλά και διαφορετικά αντικείμενα) μπορεί να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την πλοκή ενός μυθιστορήματος.