Ποιες στιγμές των ηρώων σου παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία (ή αποτυχία) του βιβλίου σου.