Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε έναν επιτυχημένο συγγραφέα και σε έναν που δεν τα έχει καταφέρει ακόμη.