Πώς να συνδέσεις μεταξύ τους τα επίπεδα πλοκής του βιβλίου σου.